Създай свой собствен gataway за изпращане на СМС или WhatsApp съобщения, безплатно. Общувайте с контактите си, като използвате нашата услуга за масово изпращане на текстови съобщения.

Home Terms & Conditions

Terms & Conditions

TERMS AND CONDITIONS

English :

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Bulgarian :