Модул за интеграция на WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications с BsmsApp.com

Инструкции за настройка

Модулът предлага множество възможности за комуникация с клиента

Ако все още нямате модула – може да го изтеглите и разгледате от тук

Настройки За уведомления чрез WhatsApp:
 •  Добавете Custom SMS Gateway
  В полето SMS Gateway URL въведете: https://cloud.bsmsapp.com/api/send/whatsapp
  HTTP Header: Оставете празно
  HTTP Method: POST
  В следващото поле въведте: secret:вашия API код,account:номера на WhatsApp акаунта ви,recipient:{to},type:text,message:{message} {sender_id}
  Send as Body Data: NO
  Encode Message: No (не)
  Phone Number: wiht only country code
  Sender ID: Въведете данни кой изпраща съобщението(името на вашия сайт, фирма или url adresss)
  Примерен код: secret:885421455245,account:1,recipient:{to},type:text,message:{message} {sender_id}
 •  Запишете настройките
 •  Добавете Custom SMS Gateway
  В полето SMS Gateway URL въведете: https://cloud.bsmsapp.com/api/send/sms
  HTTP Header: Оставете празно
  HTTP Method: POST
  В следващото поле въведте: secret:вашия API код,mode:"devices" -ако изпращате чрез вашето устройство или "credits" - ако ще използвате друг доставчик,recipient:{to},type:text,message:{message} {sender_id},sim:1 - за сим слот 1 или 2 за сим слот 2
  Send as Body Data: NO
  Encode Message: No (не)
  Phone Number: wiht only country code
  Sender ID: Въведете данни кой изпраща съобщението(името на вашия сайт, фирма или url adresss)
  Примерен код: secret:885421455245,mode:mode,phone:{to},message:{message} {sender_id},sim:1
 •  Запишете настройките