Модула дава възможност за изпращане на информация към клиента за номера на неговата товарителница по СМС или WhatApp.com. Съобщението може да бъде предварително предифинирано от вас самите. Нека погледнем настройките и необходимите стъпки

Подготовка на акаунта в BSMSAPP за изпращане на WhatsApp съобщения

 1. Необходимо е да имате активен платен или безплатен акаунт в Cloud.Bsmsapp.com
 2. След като сте се логнали в системата изберете меню Инструменти (tools)
 3. Изберете бутон добавяне на ключ (add api key)
 4. Задайте име на вашия Api Ключ
 5. В полето разширения изберете следните разширения: OTP, SMS_SEND, WA_SEND, GET_WA_ACCOUNTS, GET_DEVICES (това е непъно достатъчно за да работи модула, ако са ви необходими други права, може да зададете и тях)
 6. Запишете настройките и изберете опцията да копирате Api key ->
 7. Поставете копирания Api Key в текстов файл (кода представлява комбинация от букви и цифри – подобно е на това: d9c2cдсдасдса65ддддсдадасдасдсаda4a84eddac0)
 8. Отидете в раздел WhatsApp
 9. Изберете раздел Акаунти
 10. Ако все още нямате акаунт
  • Изберете бутон Добавяне на акаунт Следвайте инструкциите на екрана. Подгответе WhatsApp акаунта си – да сканирате QR кода за свързване – все едно ще се логвате от компютър
 11. При добавен акаунт изберете опцията да копирате ID-то на вашия акаунт Ако не виждате бутона за копиране натиснете първо на бутон +. Системата автоматично ще копира данните, поставете ги отново в текстов файл – ще бъдат копирани САМО цифри

Подготовка на акаунта в BSMSAPP за изпращане на СМС съобщения

Ако все още не сте изпълнили предходните стъпки изпълнете тези от точка 1 до точка 7 (създаване и генериране на Api Key)

Изберете раздел Android – Изберете добавяне на устройство и следвайте инструкциите на екрана и на вашия телефон

След като устройството е добавено и успешно свързано, копирайте идентификатора с бутон

Запишете отново копираните данни в текстов файл.

Настройки в модула за WooCommerce

Инсталирайте и активирате добавката. Отворете от левия панел, настройките Куриери – БГ. В полето Bsmsapp.com Account Api Key въведете копирания api key от стъпка 6

В полето SMS M1 – Част 1 – въведете първата част на вашето съобщение, след този текст автоматично ще се добави номера на товарителницата, след това ще се добави текста на съобщението изписано в полето SMS M2 – Част 2, след това поле ще се визуализира името на куриера, След това ще се добави текста в поле SMS Footer (след фирма текст за край)

Изберете тип съобщение което искате да изпращате: Meesage Type | Тип Съобщение SMS или WhatsApp (ако използвате СМС съобщение и имате двусимов телефон изберете от коя карта искате да се изпращат съобщенията – по подразбиране СИМ 1

В полетата Device ID и WhatsApp въведете копираните идентифактори на устройство андроид и WhatsApp акаунт.

Посечете дали в съобщението да се изпраща url адрес. Запишете настройките.