Използване на excel файл за изпращане на единични или групови SMS съобщения
Изпращайте SMS съобщения с помощта на Excel файл

Изпращането на SMS съобщения от excel файл никога не е било по-лесно. Използвайте smschef.com и excel файла по-долу, за да изпращате незабавно единични или групови SMS съобщения

Стъпки:

  •  Изтеглете excel примерен файла;
  •  Импортирайте множество контакти.
  •  Изпратете масови съобщения.