Blog

Home BlogPage 2

JavaScript

примерна интеграция Използване на JavaScript за изпращане на SMS съобщения Get started with the following code sample: $.get("https://cloud.bsmsapp.com/api/send?key=_YOUR_KEY_&phone=_MOBILE_NUMBER_&_MESSAGE_=this is a test message using js"...

10 предимства на СМС маркетинга

SMS маркетингът е метод за популяризиране на продукти или услуги с помощта на текстови съобщения, изпратени до мобилния телефон на клиента. Тези текстови съобщения �...